Αναλογικά μεγέθη των ειδών κητωδών της Μεσογείου
Σημείωση: Ο μεγαλύτερος οργανισμός που υπήρξε ποτέ στην Γη και συνεχίζει να ζει στους ωκεανούς της είναι η Γαλάζια φάλαινα, που δεν ζει
στην Μεσόγειο και φθάνει τα 33.5 μέτρα! Ο δεύτερος μεγαλύτερος ζωντανός οργανισμός είναι η Πτεροφάλαινα, που ζει και στα ελληνικά νερά.Σκίτσα: © Massimo Demma