Μεσογειακά είδη κητωδών απόντα από τις ελληνικές θάλασσες


Σκίτσα: © Massimo Demma

Μέχρι την κατασκευή των συγκεκριμένων σελίδων σχετικά με τα είδη κητωδών,
μπορείτε να βρίσκετε σχετικές πληροφορίες στο πρόγραμμα Θάλασσα:
http://www.thalassa-project.gr