Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος "Φυσητήρες των Ελληνικών Θαλασσών"
Προσωρινά, μέχρι την κατασκευή της σελίδας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάποια αποτελέσματα του προγράμματος στο τέλος παλαιότερου αρχείου pdf από εισήγησή μας στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης το 2009