Ερευνητικό πρόγραμμα "Σταχτοδέλφινα Μυρτώου Πελάγους"