Διαδραστικά και τρισδιάστατα εκθέματα του Μουσείου Κητωδών
 
Κρανίο ζωνοδέλφινου