Συνεργάτης ACCOBAMS
Κατά τη διάρκεια της 1ης Συνόδου των Μελών της Συμφωνίας ACCOBAMS (Συμφωνία για τη διατήρηση των κητωδών στην Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Συγκείμενη Ζώνη του Ατλαντικού) στο Μονακό (Μάρτιος 2002), απονεμήθηκε ο τίτλος "Συνεργάτης ACCOBAMS" (ACCOBAMS Partner) σε ένα πολύ μικρό αριθμό οργανισμών (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικές μη κυβερνητικές οργανώσεις). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίστηκε τόσο η υψηλή εξειδίκευση τους στα κητώδη, όσο και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισαν τόσο στην εδραίωση της Συμφωνίας αλλά κυρίως στη διατήρηση και προστασία των κητωδών στην περιοχή ισχύος της. Το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος είχε την τιμή να συμπεριληφθεί στους Οργανισμούς αυτούς. Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση τόσο για το Ινστιτούτο, όσο και για τη χώρα μας και είναι η επισφράγιση του σοβαρού επιστημονικού έργου που επιτελεί για την προστασία των κητωδών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα.
 
Στη Σύνοδο λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις και καθορίστηκε το Σχέδιο Δράσης για την προστασία των κητωδών στην περιοχή ισχύος της Συμφωνίας. Παράλληλα εκλέχτηκαν τα μέλη της πρώτης επιστημονικής επιτροπής της Συμφωνίας, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Α. Φραντζής, ως "qualified expert" του CIESM (Διεθνής Επιτροπή για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου).