Μικρό μέρος από την διεθνή αρθρογραφία για τις ανακαλύψεις του Ινστιτούτου

Μετάφραση:

ΦΥΣΗ
Δελφίνια ενωμένα
Μπορείτε να τα αποκαλέσετε υπερόπτες, αλλά τα δελφίνια συνήθως παραμένουν πιστά στο δικό τους είδος. Τώρα ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο Κορινθιακός κόλπος στην Μεσόγειο, καταρρίπτει με κάποιο τρόπο αυτά τα σύνορα. Ένα μεγάλο σταχτοδέλφινο, στο κέντρο, ταξιδεύει με ζωνοδέλφινα ενώ πάνω από αυτό υπάρχει ένα κοινό δελφίνι. "Είναι σαν άνθρωποι, γορίλλες και χιμπατζήδες να συμβιώνουν," λέει ο Αλέξανδρος Φραντζής του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος.
--John L. Eliot