Στόχοι και επιτεύγματα του Ινστιτούτου στην προστασία των κητωδών